ระบบประปา

Categorized Under: ประปาน่ารู้ 2 Commented

ระบบประปา ตามมาตรฐานของกรมอนามัย แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ตามแหล่งน้ำ และจำนวนพื้นที่การให้บริการดังนี้

1. ระบบประปา ผิวดินขนาดใหญ่ เป็น ระบบประปา ที่สามารถให้บริการประชากร ครอบคลุม 300 หลังคาเรือนขึ้นไป

2. ระบบประปา ผิวดิน เป็น ระบบประปา ที่สามารถให้บริการประชากร ครอบคลุมตั้งแต่ 120 – 300 หลังคาเรือน

3. ระบบประปา บาดาลขนาดใหญ่ เป็น ระบบประปา ที่สามารถให้บริการประชากร ครอบคลุมตั้งแต่ 120 – 300 หลังคาเรือน

4. ระบบประปา บาดาลขนาดกลาง เป็น ระบบประปา ที่สามารถให้บริการประชากร ครอบคลุมตั้งแต่ 50 – 120 หลังคาเรือน

5. ถังเก็บน้ำฝน เป็นถังเก็บน้ำฝน และแน่นอนว่า ยิ่งระบบใหญ่ขึ้น ย่อมมีการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการผลิตและส่งจ่ายสูงตามไปด้วย

ที่มา : ข้อมูลกรมอนามัย

2 ตอบกลับไปที่ “ระบบประปา”

  1. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า พูดว่า:

    อยากได้ข้อมูลแบบมาตรฐานการก่อสร้างถังพักน้ำใสขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรพร้อมโรงสูบอยู่ด้านบนถังพักน้ำใส ตามแบบประปาส่วนภูมิภาคหรือกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ใส่ความเห็น